Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 150,00 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 10 werkdag(en).

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie / Gnatologie / maxillo faciale prothetiek.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Restauraties met Cerec

Met behulp van de ultramoderne cerec cadcam-techniek kunnen wij perfect passende inlays,kronen en bruggen , snel en met pricisie uit hoogwaardig porselein maken en plaatsen.We hebben hier twee behandelingen voor nodig.

Cerec is een systeem dat uit verschillende onderdelen bestaat, waaronder een camera, een scanner, 3D
software en een computergestuurd freesapparaat.

Wat is het voordeel voor u als patiënt?

Met Cerec kan in veel gevallen binnen twee dagen een kroon of andere tandvervangende restauratie worden gemaakt. Voor u, als patiënt, betekent dit dat u niet hoeft te “happen”. Een afdruk is niet nodig. U bent minder tijd kwijt  aan het bezoeken van de tandarts.

 

 

Hoe werkt het?

Wanneer u een groot gat in uw tand of kies heeft, of  de kies een endodontische(wortelkanaal) behandeling heeft ondergaan, of om esthetische reden, dan gaat de tandarts als volgt te werk:

  • Stap 1 De tandarts slijpt de tand of kies die behandeld moet worden in de vorm die nodig is om de tandvervanging te kunnen maken.Als het om een ontbrekende tand of kies gaat, worden de tanden of kiezen aan weerzijde van de lege plek beslepen, om daar later de brug overheen te kunnen plaatsen.
  • Stap 2 De tandarts scant de situatie in de mond. Hij heeft zo de juiste registratie van de gegevens, die Cerec nodig heeft om een tandvervanging te kunnen maken. U hoeft nu dus niet te “happen”.U wordt nu niet naar huis gestuurd, omdat de tandarts de tandvervangingen en de registratie niet ergens anders hoeft te laten maken. Bovendien kost het maken ervan niet zoveel tijd als bij andere methodes.
  • Stap 3 Op de computer verschijnt een 3D beeld van de situatie in uw mond. De tandarts bekijkt dit samen met u en kan u laten zien hoe de nieuwe situatie wordt.Een opening tussen de tanden kan opgevuld worden door de “nieuwe” tanden of kiezen wat breder of hoger te maken. Ook andere vormveranderingen zijn mogelijk
  • Stap 4 De vorm is nu bepaald en wordt aan het freesapparaat doorgegeven. Dan kan het computergestuurd freesapparaat aan het werk. De tandarts zet een blokje materiaal in de juiste kleur in het apparaat en deze freest de tandvervanging. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
  • Stap 5 Na het freezen wordt de tandvervanging gebakken voor een sterk en lang levensduur. Omdat dit tijd nodig heeft, laten wij u vaak de volgende dag terugkomen.
  • Stap 6 De tandvervanging kan daarna in uw mond worden geplaatst en vastgezet met een speciaal soort “cement”, gepolijst en glad afgewerkt.
Met Cerec kunnen vele verschillende vormen van tandvervangingen gemaakt worden, hier een aantal voorbeelden: