Huisregels

 • Wij werken uitsluitend volgens afspraak.
 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden
  voltooid of zelfs moet worden geannuleeerd, wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.
 • Het afzeggen van een afspraak dient u uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven.Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af,
  dan zal de door u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende behandelaar gemeld.
 • Wanneer u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, wilt u deze dan in uw eigen belang geheel en zorgvuldig
  af luisteren? Er kan belangrijke informatie voor u op staan.
 • Zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd(adres, telefoon , email ?) Kunt u dat hier aan ons door te geven.
 • Mocht er veranderingen  zijn in uw medisch dossier, dan kunt u dat hier aan ons doorgeven!
 • Betalingen geschieden per behandeling via Infomedics . Met bepaalde zorgverzekeraars zijn er overeenkomsten, zodat de nota  rechtstreeks kan worden gedeclareerd. In uw polis kunt u zien op welke vergoeding u recht heeft.
  Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar Infomedics , telefoonnummer 0900-4049404
 • Als  gratis extra service  sturen wij  elke dinsdag een afspraakherinnering via email of per sms naar onze patienten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende week. Wilt u deze ook ontvangen, geef dan uw emailadres of mobiele telefoonnummer  hier aan ons door.
 • Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting, zodat u niet  wordt verrast door de gemaakte kosten.
 • Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent,vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.
  Gezamelijk kunnen we dan naar een oplossing zoeken om u ontevredenheid weg te nemen.